Artikelen over 1 Korinthe 3:17

1 Korinthe 3:17

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (3) : Frisse Wateren

De gemeente van God en het koninkrijk der hemelen zijn niet hetzelfde. Het vereenzelvigen van deze twee dingen heeft al grote verwarring veroorzaakt in ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:17

Christelijke eenheid (2) : Frisse Wateren

Hoofdstuk 2 De oorzaak van verdeeldheid We moeten weten wat en waar de wortels zijn van de verdeeldheid onder Gods volk. De wortel is meestal ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:17

Gods heilige tempel in het Messiaanse rijk

Heiligheid is een van de sleutelwoorden in de beschrijving van de tempel in het Vrederijk, die door inwoning van de Messias een centrale plaats zal innemen. Het is met name dit aspect waar we in deze studie bij willen stilstaan.
israelendebijbel.nl
1 Korinthe 3:17

Ik zag de hemel geopend : Frisse Wateren

Graag geef ik de gedachten van deze schrijver door over een geweldige toekomst. Daarbij is het goed onder gebed de gezindheid van de Bereeërs te tonen ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:17

God vertrouwen in moeilijke tijden (5) : Frisse Wateren

Psalm 122 Een pelgrimslied, van David. Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan! Onze voeten ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:17

De gemeente van God (4) : Frisse Wateren

Vervolg deel I. (II) Wat de mensen van de gemeente van God gemaakt hebben In het begin De vorming van de gemeente van God begon op de Pinksterdag, ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:17

Overdenking van Nehemia (17) : Frisse Wateren

Juli 2008. Dit huis, of eigenlijk deze ruïne, die ik tijdens mijn vakantie zag, ligt eenzaam en verlaten in de Schotse heuvels. Wat triest ... Dit wacht ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:17

Overdenking over Nehemia (18) : Frisse Wateren

What’s in a name? Op de afbeelding zien we (heel vaag rechtsboven) Maja de bij. Ook in de augustusmaand zoemt zij er lustig op los. Een lust ook ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:17

Overdenking van Nehemia (20 – slot) : Frisse Wateren

In alle bedelingen vertrouwt God de mensen iets toe, waarvoor hij verantwoordelijk is. Het mislukt echter iedere keer weer en dat niet aan het einde van ...
frissewateren.nl