1 Korinthe 3:16-17

SV

16Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
17Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.

KJV

16Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?
17If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.