1 Korinthe 3:14-15

NBV

14Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond.
15Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.

SV

14Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
15Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.

KJV

14If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward.
15If any man's work shall be burned, he shall suffer loss: but he himself shall be saved; yet so as by fire.