Open de Bijbel

1 Corinthiërs 3:12
NBV 12 Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version