Artikelen over 1 Korinthe 3:10-15

1 Korinthe 3:10-15

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (3) : Frisse Wateren

De gemeente van God en het koninkrijk der hemelen zijn niet hetzelfde. Het vereenzelvigen van deze twee dingen heeft al grote verwarring veroorzaakt in ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:10-15

Christelijke eenheid (2) : Frisse Wateren

Hoofdstuk 2 De oorzaak van verdeeldheid We moeten weten wat en waar de wortels zijn van de verdeeldheid onder Gods volk. De wortel is meestal ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:10-13

De Alpha-cursus en het Woord van God (1) : Frisse Wateren

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Voorwoord Regelmatig wordt de vraag gesteld of iemand een beoordeling van de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:12-15

Ambitie : Frisse Wateren

Hebt u ooit echt dorst gehad en het gevoel gehad, dat u veel moest drinken? Wel, wat zou uw keus zijn? Een goede kop (of beker) van de beste Engelse ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:11-13

Exodus 35 vers 30-31,34 : Frisse Wateren

Bezáleël was een bouwmeester in Israël, zoals Paulus een bouwmeester was in de gemeente. Aan de Korinthiërs schreef Paulus: Naar de genade <van ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:13-15

De wijnstok en de ranken (1) : Frisse Wateren

Er zijn veel christenen die “worstelen” om staande te blijven in het christelijk leven. Ze hebben nooit ontdekt waar de kracht, die daarvoor nodig ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:10-11

Christelijk fundamentalisme : Frisse Wateren

Gods gebouw zijt gij. Naar de genade van God, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd ... Want niemand kan een ander ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:14-15

Christelijke vrijheid (III -slot) : Frisse Wateren

Jakobus 2 vers 12 Spreekt zó en doet zó als zij die door [de] wet van [de] vrijheid geoordeeld zullen worden. Ware christelijke vrijheid is niet ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:10-13

De gemeente van God (5) : Frisse Wateren

Vervolg deel I. (III) Wat te doen met de huidige stand van zaken? De verschillende christelijke gemeenschappen De gemeenschappen in het hedendaagse ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:10-15

Vrouw in het ambt : Frisse Wateren

Voorwoord Ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik Uw bevelen gezocht heb (Ps. 119:45). Wandel in de ruimte Gezien de steeds toenemende invloed van ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:10-15

De oordelen: Het oordeel over de werken van de gelovigen, het oordeel over de volken en het laatste

Inleiding De Bijbel spreekt over verschillende oordelen. Dat zijn momenten waarop God als rechter vonnis zal vellen. In deze bijbelstudie zullen we de drie...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 3:12-15

De wederkomst van Christus 2 – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de eerste studie over de wederkomst van Christus is besproken hoe Hij terugkomt: persoonlijk, zichtbaar en plotseling. En er is besproken wat...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 3:13

Nehemia 3 vers 5 : Frisse Wateren

Daarnaast verrichtten de inwoners van Tekoa herstelwerk, maar de vooraanstaanden onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:12-14

Wat gebeurt er met je als je sterft – Honderd bijbelstudies

Inleiding “ En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn . ” (Lucas 23:43) “… heen te gaan en bij Christus te...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 3:12-15

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (3) : Frisse Wateren

DEEL 2 Hoofdstuk 3 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:14

Openbaring 22:12 : Frisse Wateren

We lezen in het Nieuwe Testament geregeld over het toekomstige loon voor de gelovigen. Iedere gelovige zal eenmaal loon ontvangen. Ieder die een beker ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:13-15

De twee getuigen

Vóór Christus’ wederkomst zullen in Jeruzalem namens de Heere twee profeten optreden, de twee getuigen (Opb. 11). Ze zullen de wereld waarschuwen voor de rampen en oordelen die staan te gebeuren. Gekleed in rouwkleren en met bovennatuurlijke macht. Oudtes
israelendebijbel.nl
1 Korinthe 3:10

Gemeente van God (5) : Frisse Wateren

Een wereldwijde eenheid (deel 2b) 4. Het huis (van God) Heerlijkheid Heiligheid Orde Afhankelijkheid Betekenis van de Heilige ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:13-15

De Wederkomst van Christus 1 – Honderd bijbelstudies

Inleiding “en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30) “Zie, Hij komt...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 3:11-12

De gemeente van God (4) : Frisse Wateren

Vervolg deel I. (II) Wat de mensen van de gemeente van God gemaakt hebben In het begin De vorming van de gemeente van God begon op de Pinksterdag, ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende