Artikelen over 1 Korinthe 3:1-2

1 Korinthe 3:2

2 Korinthe 6 vers 12 : Frisse Wateren

U hebt geen enge plaats in ons, maar u bent zelf enghartig. De apostel Paulus had, alhoewel hij afgezonderd van deze wereld was, een ruim hart, maar ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:1

Bijbel Contrastrijk VII : Frisse Wateren

Bijbelverzen moeten in het verband van de tekst onderzocht worden. Ondanks dat struikelt men altijd weer over de op het eerste gezicht verrassende ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:1-2

De opname van de gemeente – Honderd bijbelstudies

Inleiding De Bijbel zegt dat Jezus de gelovigen op komt halen. Voordat de grote verdrukking begint zullen de gelovigen plotseling weggevoerd worden naar...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 3:1-2

Zal het recht bij de vliegtuigramp MH17 zegevieren? : Frisse Wateren

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 3:1

Praktijk van de gemeente (1) : Frisse Wateren

Weglopen Sommige lezers zullen de Engels Bijbelleraar William Kelly (1821-1906) wel kennen. Hij heeft over vele boeken van de Bijbel geschreven - soms ...
frissewateren.nl