Artikelen over 1 Korinthe 2:13

1 Korinthe 2:13

Prediken : Frisse Wateren

De noodzaak om dit belangrijke onderwerp te overwegen is zeer groot. De trend in het Christendom is je ver weg houden van gezonde verklarende prediking ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:13

De strijd voor het geloof : Frisse Wateren

“… werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd” (Jud. 3). ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:13

De kracht van het nieuwe leven (6) : Frisse Wateren

Johannes 17 vers 3: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt”; 1 Korinthe ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:13

God begrijpen - Zij Lacht

Voor een hele lange tijd heeft God iets verborgen gehouden. Een geheim. Een wijsheid van God alleen. Een onbegrijpelijke wijsheid. Niemand zou het kunnen begrijpen. Het is namelijk onmogelijk om God te begrijpen. Het is onmogelijk om vanuit onze menselijk
zijlacht.nl
1 Korinthe 2:13

13. De Bijbel – De canon van het Nieuwe Testament : Frisse Wateren

De uitspraken van het Nieuwe Testament laten er geen twijfel over bestaan, dat het Oude Testament, de Schrift of de Schriften genoemd, voor Jezus ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:13

7. De Bijbel: de ingeving of inspiratie : Frisse Wateren

Dat de zesenzestig boeken in de Bijbel een eenheid vormen, danken we aan het feit dat de schrijvers werden geïnspireerd door de Geest van God. Hoe dit ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:13

De rol en de plaats van de muziek in de plaatselijke gemeente : Frisse Wateren

Opmerking van de (Duitse Sound Words) redactie Met dit artikel zijn wij het eens met de fundamentele oriëntatie, hoewel we ook de begeleiding van het ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:13

De Gouden kandelaar (4) : Frisse Wateren

Kent u, ken jij dat verlangen ook naar iets geheel nieuws voor je hart? Dat verlangen dat mogelijk wel ontstaan is door de dorheid in je ziel. Je weet ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:13

De vijf tegenwerpingen van Mozes (II) : Frisse Wateren

Toen Mozes door de Heer geroepen werd om naar de farao te gaan kwam hij met vijf tegenwerpingen. Iets wat ons ook allemaal wel in het bloed zit. De één ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:13

Gewapende christenen (2) : Frisse Wateren

Wanneer een soldaat aan het front moet strijden, zal hij zeker ook graag willen weten waar de strijd om gaat. Hij wil weten ‘waarvoor’ hij strijdt. ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 2:13

Job – het lijden van de rechtvaardige : Frisse Wateren

Online sinds 16.04.2017* Schriftplaatsen: Job 1-42 Job leefde waarschijnlijk ten tijde van de aartsvaders, zo ongeveer vierduizend jaar geleden. Toen ...
frissewateren.nl