Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:11

Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:11

Spreuken 20:27

Het licht van de HEER beschijnt de geest van de mens, het dringt door tot in zijn diepste gedachten.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:11

Romeinen 11:33

Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:11

Jeremia 17:9

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:11

Spreuken 14:10

Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet, in je vreugde kan een ander niet delen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:11

Spreuken 20:5

Wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water, iemand met inzicht brengt het naar boven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:11

1 Korinthe 2:10

God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.