1 Korinthe 2:1-5

SV

1En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden, of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God.
2Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.
3En ik was bij ulieden in zwakheid, en in vreze, en in vele beving.
4En mijn rede, en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht;
5Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.

KJV

1And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God.
2For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified.
3And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling.
4And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:
5That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.