1 Korinthe 15:55-57

SV

55Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?
56De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.
57Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

KJV

55O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?
56The sting of death is sin; and the strength of sin is the law.
57But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.