Open de Bijbel

1 Corinthiërs 15:45
NBV 45 Zo staat er ook geschreven: 'De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.' Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 45 And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was made a quickening spirit.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version