Open de Bijbel

1 Corinthiërs 14:1
NBV1 Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version