Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4-8

Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

1 Petrus 4:8

Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

Galaten 5:21

afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

Efeze 4:32

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

Kolossensen 3:12

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

1 Johannes 4:11

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

Spreuken 10:12

Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

Spreuken 17:9

Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

1 Johannes 3:16

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

1 Thessalonicensen 5:14

Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

Spreuken 19:22

Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

2 Korinthe 6:6

door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

Jakobus 3:14

Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; u zou de waarheid geweld aandoen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

2 Petrus 1:7

uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

Kolossensen 1:11

en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

Galaten 5:26

Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

1 Petrus 3:8

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

Efeze 4:2

wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

Lukas 6:35

Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

1 Korinthe 4:6

Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik gedaan omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren: houd u aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 13:4

Spreuken 31:26

Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende