Artikelen over 1 Korinthe 13:4-8

1 Korinthe 13:4-7

Liefde als vertrekpunt - een goed begin van je dag

Hoe begin jij je dag? Heb je een bepaalde routine? Start je de dag met een stevig ontbijt of krijg je ’s ochtends geen hap door je keel? Kan je de dag niet beginnen voordat je een kop koffie hebt gehad of start je de dag liever met een kopje thee? Begin j
zijlacht.nl
1 Korinthe 13:4-8

De liefde van God en … kunnen broeders ook samenwonen? : Frisse Wateren

Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen. Dat geldt ook voor vandaag! Psalm 133:1-3: Een lied Hammaäloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:4-5, 7

Vrucht van de Geest in het huwelijk : Frisse Wateren

Hoe is het met de huwelijken onder de Christenen gesteld? Raken we niet een beetje gewend aan al die gestrande huwelijken en alle ellende die daaruit ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:4

All you need is love … : Frisse Wateren

Alles wat jij nodig hebt, is liefde [All you need is love - The Beatles] - zo begon een bekende hit. Zoals uiteindelijk bij alle hits over de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:4-5, 7

Twist … een ernstig woord … : Frisse Wateren

We kennen uit onze Nederlandse geschiedenis de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Daar willen we hier nu niet op ingaan, maar opmerken dat we de twisten niet ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:6

Gemeente van God (10) : Frisse Wateren

2. Het plaatselijk samenleven Niet alleen tijdens de samenkomsten moet iets van de verhouding tussen Christus en Zijn vergadering (gemeente) zichtbaar ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:8

Moeten we 1 Korinthe 11 vandaag de dag nog steeds letterlijk toepassen? : Frisse Wateren

Steeds weer heeft de eerste brief aan Korinthe het zwaar. Want het past niet meer, zoals men meent, in de culturele omgeving van de 21ste eeuw (dit ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:8

Handelingen van de apostelen (I) : Frisse Wateren

In een korte bijbelstudiereeks beginnen we hier met no. 5. De andere zullen zo de Heer wil later verschijnen. Als u wilt, mag u de antwoorden op de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:4

Eén ding is nodig … ook in het nieuwe jaar : Frisse Wateren

Er zijn vele dingen die ons bezig kunnen houden. Dat zullen we allen moeten en kunnen beamen. Graag zouden we het anders zien. Laten we wel zijn ... op ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:8

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (I) : Frisse Wateren

Handelingen 2 bericht van de komst van de Heilige Geest. Daar worden ook de tekenen genoemd die met deze komst gepaard gingen. Op ieder afzonderlijk ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:8

Pinksteren: uitstorting van de Heilige Geest (II) : Frisse Wateren

Talen zullen ophouden ... Het spreken in talen, zonder deze taal te kennen, komt in het Oude Testament niet voor en de Heer Jezus sprak niet in talen, ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:8

Tongen, talen en tekenen … (2) : Frisse Wateren

Is de gave van tongen (talen) vandaag de dag nog steeds werkzaam? De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën zij zullen tenietgedaan ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:8

SPREKEN IN TONGEN* – Bijbels Panorama

In Markus 16:17 verwijst de Heer Zelf naar het spreken in tongen. Drie andere plaatsen vinden we in Handelingen 2:4 en 11; 10:46 en 19:6. In de brieven van Paulus is het 1 Korinthe 12 tot 14 waar we lezen over het spreken in tongen. Buiten deze schriftpla
bijbelspanorama.nl
1 Korinthe 13:6

O, mijn God! (2) : Frisse Wateren

Richteren 18 begint met: “In die dagen was er geen koning in Israël”. In het vorige hoofdstuk staat al dat “ieder deed wat recht was in zijn ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:6

Mijn gemeente – welke gemeente? (2 – slot) : Frisse Wateren

In de samenkomsten (en geschikte andere gelegenheden) is iedereen als gast welkom, die zich voor het geloof interesseert. Net zoals Christus Zelf nodigen ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:7

De Gouden kandelaar (7) : Frisse Wateren

Het persoonlijk gebed is de adem van de ziel en zet de hemel in beweging en ontsluit de schatten van de hemel. Een dag doorgebracht in gebed is geen ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:8

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is : Frisse Wateren

Soms is het nodig om elkaar te waarschuwen voor gevaren. Onderstaand geschrift doet dit. Er ligt veel leerzaams in dit geschrift, zodat publicatie ervan ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:8

Gaven van de Geest of dweperij? (3) : Frisse Wateren

De charismaten beweren in het algemeen, dat het het zogenoemde spreken in tongen het onmiddellijke gevolg is van de zogenoemde Geestesdoop dat we in ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 13:8

Het doel en nut van het teken der Tongen* – Bijbels Panorama

Eerder hebben wij twee verschillende artikelen gepubliceerd over het spreken in tongen. Het ene was van de hand van Sir Robert Anderson, die zich daarin in het algemeen bezighield met het verschijnsel in zijn dagen dat ook nu, een eeuw later, gewoonlijk w
bijbelspanorama.nl
1 Korinthe 13:4

Van het leven genieten …. : Frisse Wateren

Dit is een leus die we nogal eens horen. Alles eruit halen wat er in zit …, wordt er dan soms aan toegevoegd. Maar wat bedoelt men eigenlijk met het ...
frissewateren.nl