Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:7

Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:7

1 Petrus 4:10

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:7

1 Korinthe 14:19

maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:7

Romeinen 12:6

We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:7

Efeze 4:7

Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:7

1 Korinthe 14:12

Dit geldt ook voor u: als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:7

1 Korinthe 14:17

Het is natuurlijk goed dat u God dankzegt, maar op die manier is een ander er niet bij gebaat.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:7

1 Korinthe 14:22

Klanktaal is dus een teken dat niet bestemd is voor gelovigen maar voor ongelovigen, en profeteren is niet voor ongelovigen maar voor gelovigen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:7

Mattheüs 25:14

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 12:7

1 Korinthe 14:5

Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft.