1 Korinthe 11:8-12

NBV

8(De man is immers niet uit de vrouw voortgekomen, maar de vrouw uit de man;
9en de man is niet omwille van de vrouw geschapen, maar de vrouw omwille van de man.)
10Daarom, en omwille van de engelen, moet een vrouw zeggenschap over haar hoofd hebben.
11Echter, in hun verbondenheid met de Heer is de vrouw niets zonder de man, en ook de man niets zonder de vrouw.
12Want zoals de vrouw uit de man is voortgekomen, zo bestaat de man door de vrouw-en alles is ontstaan uit God.

SV

8Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man.
9Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.
10Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.
11Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch de vrouw zonder den man, in den Heere.
12Want gelijkerwijs de vrouw uit den man is, alzo is ook de man door de vrouw; doch alle dingen zijn uit God.

KJV

8For the man is not of the woman; but the woman of the man.
9Neither was the man created for the woman; but the woman for the man.
10For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.
11Nevertheless neither is the man without the woman, neither the woman without the man, in the Lord.
12For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman; but all things of God.