1 Korinthe 11:5-6, 10, 13

NBV

5Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert, want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw.
6Een vrouw die haar hoofd niet bedekt, kan zich maar beter laten kaalknippen. Wanneer ze dat een schande vindt, moet ze haar hoofd bedekken.
10Daarom, en omwille van de engelen, moet een vrouw zeggenschap over haar hoofd hebben.
13Oordeelt u daarom zelf. Is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt?

SV

5Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware.
6Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke.
10Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.
13Oordeelt gij onder uzelven: is het betamelijk, dat de vrouw ongedekt God bidde?

KJV

5But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head: for that is even all one as if she were shaven.
6For if the woman be not covered, let her also be shorn: but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.
10For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.
13Judge in yourselves: is it comely that a woman pray unto God uncovered?