Open de Bijbel

1 Corinthiërs 11:3
NBV 3 Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version