1 Korinthe 11:29, 31

SV

29Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren.
31Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden.

KJV

29For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
31For if we would judge ourselves, we should not be judged.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.