Open de Bijbel

1 Corinthiërs 11:28
NBV 28 Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version