1 Korinthe 11:28

NBV

28Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt,

SV

28Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker.

KJV

28But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup.