Open de Bijbel

1 Corinthiërs 11:26
NBV 26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version