Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:20-34

Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:21

Judas 1:12

Ze zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden: ze doen zich schaamteloos te goed en zorgen alleen voor zichzelf. Wolken zonder water zijn het, voortgejaagd door de wind, bomen die zelfs in het late najaar geen vrucht dragen, tweemaal afgestorven, ontworteld,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:21

2 Petrus 2:13

en onrecht lijden als loon voor hun eigen onrecht. Ze genieten ervan om zich op klaarlichte dag volledig te laten gaan. En wanneer ze samen met u aan een feestmaal deelnemen, zijn ze een schandvlek voor uw gezelschap, omdat ze zwelgen in hun bedrieglijk genot.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:21

1 Korinthe 11:23

Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:21

1 Korinthe 10:16

Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:22

Spreuken 17:5

Wie een verschoppeling bespot, beledigt zijn schepper, wie zich over iemands ongeluk verheugt, blijft niet ongestraft.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:22

1 Korinthe 10:32

Geef geen aanstoot aan de Joden, aan andere volken of aan Gods gemeente.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:22

Handelingen 20:28

Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:22

Jakobus 2:5

Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:22

1 Timotheüs 3:15

voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:22

1 Korinthe 11:17

Nu ik u toch aanwijzingen geef: ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:22

1 Korinthe 11:2

Ik prijs het in u dat u mij bij alles als voorbeeld neemt en u aan de voorschriften houdt die ik u gegeven heb.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:22

1 Timotheüs 3:5

Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:22

1 Korinthe 15:9

Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Lukas 22:19

En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

1 Korinthe 15:3

Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Mattheüs 26:26

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Markus 14:22

Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

1 Korinthe 11:23

Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Deuteronomium 4:5

Zoals de HEER, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Handelingen 20:7

Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende