Open de Bijbel

1 Corinthiërs 11:20
NBV 20 Alleen, u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's supper.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version