Artikelen over 1 Korinthe 11:17-19

1 Korinthe 11:17-19

Samenkomen als gemeente: wangedrag … : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 11 vers 17-19: Nu ik dit beveel, prijs ik [u] niet, omdat u niet ten goede, maar ten kwade1 samenkomt. Want ten eerste hoor ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:17-18

Nauwkeurig lezen (93) : Frisse Wateren

Nu ik dit beveel, prijs ik [u] niet, omdat u niet ten goede, maar ten kwade samenkomt. Want ten eerste hoor ik, dat er, wanneer u als gemeente ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:17-19

God vertrouwen in moeilijke tijden (15) : Frisse Wateren

De dienst aan God Deze drie psalmen leiden ons naar de hoogste gedachten van God in de pelgrimsliederen. Psalm 132 stelt ons de plaats van het ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:17-19

Gemeente van God (8) : Frisse Wateren

Vergaderd in Zijn Naam - Het principe van een planetensysteem Ons planeten-systeem functioneert volgens een eenvoudig principe: Alle planeten ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:17-19

De vreze Gods – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de Bijbel worden we vaak aangespoord om niet te vrezen. Maar toch is er een soort vrees die we wel behoren te hebben, dat is de vrees voor...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 11:17-19

De gemeente van God (9) : Frisse Wateren

IX Deel II (vervolg). 3) De samenkomsten Een zelfde kostbare vermaning loopt door het hele praktische leven van de gemeente heen: Laat alles bij u in ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:18

Gemeente van God (3) : Frisse Wateren

Gemeente van God - voor Christus oneindig waardevol Jan gaat naar de Katholieke kerk. Eva naar de Evangische. Marlies naar de Vrije Gemeente, Ralf naar ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:18

Vragen over de erkenning van gemeenten : Frisse Wateren

“Voorwaar, ik zeg u: alles wat u zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in [de] hemel; en alles wat u zult ontbinden op de aarde, zal in [de] hemel ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:18

Gemeente van God (7) : Frisse Wateren

Vergadering van God (deel 4) De plaatselijke vergadering Hoe het wereldomvattende zichtbaar wordt - de regenboog in de dauwdroppels Vele duizenden ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:18

Gemeente van God – ook in de eindtijd te praktiseren? : Frisse Wateren

Het is zeker belangrijk dat we onszelf juist uitdrukken, wanneer we over de gemeente van God en de afzonderlijke aspecten van deze gemeente spreken. Dat ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:18

Vergadering (gemeente) – het onderwerp gaat allen aan! : Frisse Wateren

Het thema vergadering (gemeente, kerk) is een essentieel onderdeel van de Nieuwtestamentische waarheid. Het is nuttig om steeds weer opnieuw erover na ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:19

De Tijd van het einde

Leven we al in de eindtijd of leven we in de opmaat naar de eindtijd? Een niet onbelangrijk verschil, waar alleen Gods Woord duidelijkheid over kan verschaffen.
israelendebijbel.nl
1 Korinthe 11:19

De antichrist (dl. 1)

'De antichrist' is niet bepaald een onderwerp waar ons hart naar uitgaat. Veel liever strekken we ons met Paulus uit naar 'de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus' (Fil. 3:8). Toch gaat de apostel aan het thema van de antichrist niet voorbi
israelendebijbel.nl
1 Korinthe 11:19

Beproevingen in het leven van een christen : Frisse Wateren

Inhoud Inleiding Onderscheidende mogelijkheden van beproevingen Wanneer God ons beproeft Als Satan ons verzoekt Als we God beproeven ...
frissewateren.nl