Artikelen over 1 Korinthe 11:14-15

1 Korinthe 11:14-15

De plaats van de vrouw (1) : Frisse Wateren

volgens de Heilige Schrift Februari 2008. In onze dagen waarin de emancipatie een enorme vooruitgang heeft geboekt, is het bijna een waagstuk geworden ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:14-15

Hoofdschap en hoofdbedekking (III) : Frisse Wateren

We gaan weer verder met dit onderwerp uit 1 Korinthe 11 (zie ook nummer 38 en 39) dat lijnrecht ingaat tegen de geest van deze tijd. Als het over deze ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:14-15

Numeri 6 vers 5,18,20 : Frisse Wateren

5. … Totdat de dagen waarvoor hij zich aan de HEERE gewijd had, voorbij zijn, moet hij heilig zijn en de haarlokken van zijn hoofd lang laten groeien. ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:14-15

Moeten we 1 Korinthe 11 vandaag de dag nog steeds letterlijk toepassen? : Frisse Wateren

Steeds weer heeft de eerste brief aan Korinthe het zwaar. Want het past niet meer, zoals men meent, in de culturele omgeving van de 21ste eeuw (dit ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:14-15

De plaats van de vrouw (5) : Frisse Wateren

Het is niet maar een zaak van gewoonte, dat in de tegenwoordigheid van de Heer de mannen het hoofd onbedekt, de vrouwen echter het hoofd bedekt moeten ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:14-15

Zwijgen van de vrouwen in de gemeenten (1) : Frisse Wateren

Het onderwerp “vrouwen op de kansel” is hoogst actueel vandaag. Nederlandse Gereformeerde Kerken, Christelijk Gereformeerde Kerken houden zich ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:14-15

Levenswoorden in het boek Handelingen (5) : Frisse Wateren

Les 5 “... hij verkondigde hem Jezus” (Handelingen 8:35). Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - noteer ze - maar óók de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:14-15

Het zwijgen van de vrouwen in de gemeenten (2) : Frisse Wateren

Dit is nog een studie over het zwijgen van vrouwen in de gemeente. Een goede aanvulling op het 1e artikel. {FW} Een studie over 1 Korinthe 14 vers 34 en ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:14

Theïstische evolutie : Frisse Wateren

In dit nieuwsbulletin 24 vinden we een thema, wat de gemoederen van vele Christenen vandaag bezighoudt. Hoewel het een uitgebreid artikel is geworden, is ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:14

Als een bloem van het gras : Frisse Wateren

1 Petrus 1 vers 24 Inleiding De woorden in 1 Petrus 1 vers 24 zijn een citaat uit Jesaja 40 vers 6-8, waarvan de volledige tekst luidt als volgt: ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:15

Auschwitz … : Frisse Wateren

Een persoonlijke indruk In april 2010 had ik gelegenheid het voormalige concentratiekamp in Auschwitz* te bezoeken. Als Duitser voelt men schaamte en ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:15

Hemelse cosmetica voor de Christin : Frisse Wateren

Het gaat in dit artikel over (jonge) zusters, vrouwen. Maar (jonge) broeders, (jonge) mannen, laat dit je niet afschrikken. Wanneer je ziet dat steeds ...
frissewateren.nl