Open de Bijbel

1 Corinthiërs 10:6
NBV 6 Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version