Gerelateerd aan 1 Korinthe 10:2

Gerelateerd aan 1 Korinthe 10:2

Romeinen 6:3

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 10:2

1 Korinthe 1:13

Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 10:2

Hebreeën 3:2

die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 10:2

Galaten 3:27

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 10:2

Johannes 9:28

Nu vielen ze tegen hem uit: ‘Je bent zelf een leerling van hem! Wij zijn leerlingen van Mozes.