Artikelen over 1 Korinthe 10:1-11

1 Korinthe 10:1-11

Kunnen gelovigen verloren gaan? (2) : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Mattheüs 5:13; Mattheüs 24:13; Johannes 15:1-8; 1 Korinthe 9:27; Galaten 5:4; Hebreeën 6:6; Hebreeën 10:26-31; 2 Petrus 2:20-22; ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:1-4

De 10 geboden (1) : Frisse Wateren

In het artikel Christus en de wet wordt duidelijk gemaakt dat en waarom de wet noch voor onze redding noch als onze levensregel gebruikt kan worden. ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:5

Leven vanuit dankbaarheid: your way of life for 2019?

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die leven vanuit dankbaarheid, gelukkiger zijn. We denken al snel, dat mensen die gelukkig zijn meer reden hebben om dankbaar te zijn, toch werkt het andersom. Ik vind het zo gaaf dat dit resultaat uit onderzoeken naar
zijlacht.nl
1 Korinthe 10:6, 11

Hoe is het met mijn hart? : Frisse Wateren

De besnijdenis van meisjes is ook vandaag onder veel moslims actueel. In ons land wordt er ook veel aandacht aan besteed. Maar wat is nu eigenlijk ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:7-8

Moraal in de ‘funmaatschappij’ : Frisse Wateren

Normen en waarden, daar gaat het om, aldus ex-premier Balkenende. Maar om welke normen en waarden gaat het nu eigenlijk? Wat betekent dat in onze ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:1

De wet – de leefregel voor Christenen? (6) : Frisse Wateren

Deel II - vervolg 3. De waarde van de wet voor de christen (vervolg) e) De wet als “beeldenboek” voor Christenen BEELDENBOEK. Alle ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:11

Het boek Jozua (00) – inleidende opmerkingen : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Jozua 1 vers 24; 1 Korinthe 10 vers 11 Het boek Jozua bestaat uit twee delen. Het eerste deel (Joz. 1-12) vermeldt de verovering van het ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:7

Een bijbelse toetsing : Frisse Wateren

Dit artikel geeft inzicht in de ontwikkelingen rondom dansen in de gemeente. We kunnen niet achter alles staan wat we hieronder kunnen lezen, maar deze ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:11

Overwinnen … maar hoe? : Frisse Wateren

Voorwoord De gevangen arend Een ervaring in Schotland heeft mij diep geraakt: Ik zag een grote arend, die zich in een stabiele kooi bevond, en het ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:11

De eerste decennia van het Christendom (5) : Frisse Wateren

Handelingen 2 vers 14-23 Vers 14-21 We hebben hier het begin van de bediening van de apostel Petrus. Hij was hersteld van zijn val en was voorbereid ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:4

De grote geloofsdaad van Abraham (09) : Frisse Wateren

Schriftplaatsen: Genesis 22 vers 9 De door God gekozen plaats En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had (Gen. 22:9). De plaats die God ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:11

Het boek Jozua (04) – Wie staat aan de kant van de Heer? : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Jozua 1 vers 12-15: 12. En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse zei Jozua: 13. Denk aan het woord dat Mozes, de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:1

Onze hoofden : Frisse Wateren

Daarom behoort de vrouw een macht op het hoofd hebben terwille van de engelen (1 Cor. 11:10) (Ingezonden) Waarom dekken wij onze hoofden? Vooraf ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:11

Overdenking van Nehemia (1) : Frisse Wateren

De Bijbel zegt dat alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven, opdat wij door de volharding en de vertroosting van de Schriften hoop ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:4

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (8) : Frisse Wateren

Les 8 De Christus, de Zoon van de levende God (Mattheüs 16:16) Beste cursist, U zult vanaf les 8 niet “hoofdzaken” vinden. Deze ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:5

Aanbidding (deel 2 – slot) : Frisse Wateren

Christelijke aanbidding II In het Oude Testament leest men indrukwekkende getuigenissen van gelovigen, die een persoonlijke relatie met God beoefenden ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:11

Gemeenschap : Frisse Wateren

4 maart 2005. Wat is het schitterend om naar de sneeuw te kijken die nu in zon rijke mate rondom ons te zien is. Wat heeft God dit prachtig gemaakt. ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:5

De wet – de leefregel voor Christenen? (1) : Frisse Wateren

Deel I God gaf Zijn volk op de Sinaï een wet. De Bijbel noemt het “heilig, rechtvaardig en goed” (Romeinen 7:12). Moeten Christenen deze wet ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:4

De Gouden kandelaar (3) : Frisse Wateren

Kent u, ken jij dat verlangen ook naar iets geheel nieuws voor je hart? Dat verlangen dat mogelijk wel ontstaan is door de dorheid in je ziel. Je weet ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 10:11

Vrijheid (ruimte) of slavernij? : Frisse Wateren

Wat een voorrecht is het dat we nog steeds in dit land als Christenen onze God en Vader en onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in vrijheid mogen ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende