1 Korinthe 1:7, 9

SV

7Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onzen Heere Jezus Christus.
9God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere.

KJV

7So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:
9God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.