1 Korinthe 1:4-7

SV

4Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus;
5Dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle rede en alle kennis;
6Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u;
7Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onzen Heere Jezus Christus.

KJV

4I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;
5That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;
6Even as the testimony of Christ was confirmed in you:
7So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.