Artikelen over 1 Korinthe 1:24

1 Korinthe 1:24

Gods plan met de gemeente nu : Frisse Wateren

De gemeente ... opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:24

Gods plan met de gemeente nu : Frisse Wateren

“... opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:24

Ik kies voor een kerk waar ik me erger

In de kerk of gemeente waar je deel van uitmaakt, hoor je misschien elke zondag de uitspraak: ‘Ik hoop dat jij je thuis voelt in deze dienst!’ Als je op zoek bent naar een nieuwe gemeente kijk je of het aansluit bij je wensen en verlangens. Je bent, net a
zijlacht.nl
1 Korinthe 1:24

Jonge mensen in de Bijbel (15) : Frisse Wateren

Jonathan. Een goed belovende start 1 Samuël 17; 1 Samuël 18:1-4 Voordracht 6c En hij nam zijn staf in zijn hand, en hij koos zich vijf gladde ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:24

Zendings- en evangelisatieconferentie (III) : Frisse Wateren

Deze toespraken werden in de jaren 80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatie-conferentie. Degenen die ook verlangen om de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:24

Van het leven genieten …. : Frisse Wateren

Dit is een leus die we nogal eens horen. Alles eruit halen wat er in zit …, wordt er dan soms aan toegevoegd. Maar wat bedoelt men eigenlijk met het ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:24

Het eerstgeboorterecht – Bijbels Panorama

15 Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde, en een gehate; en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn; 16 Zo zal het geschieden, ten dage als hij zijn zonen zal doen erven wat hij hee
bijbelspanorama.nl
1 Korinthe 1:24

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl