Open de Bijbel

1 Corinthiërs 1:18
NBV 18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version