Artikelen over 1 Korinthe 1:11

1 Korinthe 1:11

De gemeente van God (1) : Frisse Wateren

In het jaar 2000 werd in de Verenigde Staten een geloofsverklaring gepubliceerd over de inhoud van het Christelijk geloof. De titel was:This is what we ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:11

Samenkomen als gemeente: wangedrag … : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: 1 Korinthe 11 vers 17-19: Nu ik dit beveel, prijs ik [u] niet, omdat u niet ten goede, maar ten kwade1 samenkomt. Want ten eerste hoor ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:11

Homoseksualiteit : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Leviticus 18:22; Leviticus 20:13; Genesis 19; Richteren 19; Romeinen 1:26-27; 1 Korinthe 1:9-11; 1 Timotheüs 1:9-10. Wat zegt de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:11

De positie en de taak van de vrouw in de gemeente – Honderd bijbelstudies

Deze Bijbelstudie gaat over de rol van de vrouw in de gemeente. Man en vrouw zijn gelijkwaardig in hun positie tegenover God. We zien in de Bijbel dat...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 1:11

Waarom ik geen JEHOVAH GETUIGE ben? : Frisse Wateren

Het kan zijn dat u regelmatig wordt lastig gevallen door Jehovah-getuigen. Mogelijk bent u wel eens met hen in gesprek geweest en wilt iets meer over ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:11

Het zwijgen van de vrouwen in de gemeenten (2) : Frisse Wateren

Dit is nog een studie over het zwijgen van vrouwen in de gemeente. Een goede aanvulling op het 1e artikel. {FW} Een studie over 1 Korinthe 14 vers 34 en ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:11

Twist … een ernstig woord … : Frisse Wateren

We kennen uit onze Nederlandse geschiedenis de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Daar willen we hier nu niet op ingaan, maar opmerken dat we de twisten niet ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 1:11

Beproevingen in het leven van een christen : Frisse Wateren

Inhoud Inleiding Onderscheidende mogelijkheden van beproevingen Wanneer God ons beproeft Als Satan ons verzoekt Als we God beproeven ...
frissewateren.nl