1 Korinthe 1:1-3

NBV

1Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes.
2Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons.
3Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

SV

1Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Sosthenes, de broeder,
2Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;
3Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

KJV

1Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
2Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:
3Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.