Open de Bijbel

1 Koningen 8:10
NBV 10 Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de HEER. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 En het geschiedde, als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een wolk het huis des HEEREN vervulde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 And it came to pass, when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of the LORD,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version