1 Koningen 8:10-11

SV

10En het geschiedde, als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een wolk het huis des HEEREN vervulde.
11En de priesters konden niet staan om te dienen, vanwege de wolk; want de heerlijkheid des HEEREN had het huis des HEEREN vervuld.

KJV

10And it came to pass, when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of the LORD,
11So that the priests could not stand to minister because of the cloud: for the glory of the LORD had filled the house of the LORD.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.