1 Koningen 8:10-11

NBV

10Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de HEER.
11De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de HEER vulde de hele tempel.

SV

10En het geschiedde, als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een wolk het huis des HEEREN vervulde.
11En de priesters konden niet staan om te dienen, vanwege de wolk; want de heerlijkheid des HEEREN had het huis des HEEREN vervuld.

KJV

10And it came to pass, when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of the LORD,
11So that the priests could not stand to minister because of the cloud: for the glory of the LORD had filled the house of the LORD.