Artikelen over 1 Koningen 19:4

1 Koningen 19:4

1 Koningen 19:4 : Frisse Wateren

De fout van de grote profeet Elia bestond daarin dat hij in een ogenblik van bijzonder gevaar op zichzelf zag. In de strijd van het geloof heeft hij op ...
frissewateren.nl
1 Koningen 19:4

De raad van de ouden : Frisse Wateren

Maar hij verwierp de raad van de oudsten die zij hem hadden gegeven, en pleegde overleg met de jonge mannen die met hem waren opgegroeid en bij hem in ...
frissewateren.nl
1 Koningen 19:4

Koning Hizkia in de penarie – wat kunnen we van hem leren? / deel 1

Ding-dong! Staan daar drie hoogwaardigheidsbekleders voor de deur. Vanuit Assyrië, een land dat hard bezig is de rest van het Midden-Oosten te veroveren. Een land dat half buurland Israël al heeft meegevoerd in ballingschap. Hun bedoelingen waren al lang
zijlacht.nl
1 Koningen 19:4

Een duidelijk motief (2) : Frisse Wateren

David op het dak van zijn huis, man van God onder een eik en Elia onder de jeneverboom ... wat kunnen we van hen leren? Frisse Wateren 4. David op het ...
frissewateren.nl
1 Koningen 19:4

Elia – Een profeet van de Heere (7) : Frisse Wateren

Karmel - God geeft regen Lezen: 1 Koningen 19 vers 1-8: 1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de ...
frissewateren.nl
1 Koningen 19:4

“Mijn gedachten zijn niet uw gedachten“ : Frisse Wateren

Deuteronomium 3 vers 23-27; 1 Koningen 19 vers 1-4; 2 Korinthe 12 vers 1-10 Er zijn drie schriftgedeelten - twee in het Oude Testament en één in het ...
frissewateren.nl