Open de Bijbel

1 Koningen 19:16
NBV 16 Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van IsraĆ«l, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 Daartoe zult gij Jehu, den zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israel; en Elisa, den zoon van Safat, van Abel-mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel: and Elisha the son of Shaphat of Abelmeholah shalt thou anoint to be prophet in thy room.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version