Artikelen over 1 Koningen 18:38

1 Koningen 18:38

Het dal van meh – Elia vs. De profeten

Urenlang dansten de vierhonderd profeten. Als een wilde rave-party waarbij bloed en zweet in het rond vlogen gingen ze tekeer. Met het schuim op de lippen dansten ze tot ze bezweken. Schreeuwden ze tot stemmen braken. “Baäl, antwoord ons!” Beeltenissen in
zijlacht.nl
1 Koningen 18:38

Vuur (IV) – Toen viel er vuur uit de hemel … : Frisse Wateren

Januari 2020. Er woeden sinds eind 2019 al geruime tijd enorme bosbranden in Australië. Hoe verschrikkelijk is dit! In deze tijd wordt er ook veel ...
frissewateren.nl
1 Koningen 18:38

Elia – Een profeet van de Heere (9) : Frisse Wateren

Aházia - de boodschap van de dood Lezen: 2 Koningen 1 De openlijke dienst van Elia was met een boodschap van oordeel aan koning Achab begonnen, ...
frissewateren.nl
1 Koningen 18:38

Openbaring 13 in Joodse context

De twee beesten uit Openbaring 13 staan voor twee satanische figuren die in de eindtijd op het wereldtoneel zullen verschijnen. Het eerste beest uit de zee wordt omschreven als de wereldleider en het tweede beest, dat uit de aarde komt, als de valse profe
israelendebijbel.nl
1 Koningen 18:38

Elia – Een profeet van de Heere (5) : Frisse Wateren

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Karmel - het vuur van de hemel Lezen: 1 Koningen 18 vers ...
frissewateren.nl
1 Koningen 18:38

Het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan

We lezen in Mattheüs 11:12: “En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het”. Wat wordt hiermee bedoeld?
israelendebijbel.nl
1 Koningen 18:38

De antichrist (dl. 2) - Stichting Israel en de Bijbel

Luther noemde satan al treffend ‘de aap van God’. Hij is namelijk geniaal in het imiteren van de Heere God, zowel in Zijn Persoon als in Zijn werken. Geen wonder dat ook de antichrist als pseudo-messias in de toekomst velen zal verleiden.
israelendebijbel.nl
1 Koningen 18:38

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl