Artikelen over 1 Koningen 18:36-37

1 Koningen 18:36-37

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (34) : Frisse Wateren

Gebedsverhoring “… Vader, Ik dank U dat u Mij hebt gehoord. Ik wist wel dat U Mij altijd hoort, maar ter wille van de menigte die rondom Mij staat, ...
frissewateren.nl
1 Koningen 18:36-37

Het dal van meh – Elia vs. De profeten

Urenlang dansten de vierhonderd profeten. Als een wilde rave-party waarbij bloed en zweet in het rond vlogen gingen ze tekeer. Met het schuim op de lippen dansten ze tot ze bezweken. Schreeuwden ze tot stemmen braken. “Baäl, antwoord ons!” Beeltenissen in
zijlacht.nl
1 Koningen 18:36-37

Vuur (IV) – Toen viel er vuur uit de hemel … : Frisse Wateren

Januari 2020. Er woeden sinds eind 2019 al geruime tijd enorme bosbranden in Australië. Hoe verschrikkelijk is dit! In deze tijd wordt er ook veel ...
frissewateren.nl
1 Koningen 18:36-37

Elia – Een profeet van de Heere (5) : Frisse Wateren

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Karmel - het vuur van de hemel Lezen: 1 Koningen 18 vers ...
frissewateren.nl
1 Koningen 18:36-37

Het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan

We lezen in Mattheüs 11:12: “En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het”. Wat wordt hiermee bedoeld?
israelendebijbel.nl
1 Koningen 18:36

Elia – Een profeet van de Heere (7) : Frisse Wateren

Karmel - God geeft regen Lezen: 1 Koningen 19 vers 1-8: 1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de ...
frissewateren.nl