Artikelen over 1 Koningen 17:18

1 Koningen 17:18

Elia – Een profeet van de Heere (3) : Frisse Wateren

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Zarfath - het huis van de weduwe (1 Kon. 17:8-24) De beek was ...
frissewateren.nl