Artikelen over 1 Koningen 11:4

1 Koningen 11:4

God vertrouwen in moeilijke tijden (7) : Frisse Wateren

Psalm 124 1. Een pelgrimslied, van David. Als de HEERE niet bij ons geweest was, – zeg dat toch, Israël – 2. als de HEERE niet bij ons geweest ...
frissewateren.nl
1 Koningen 11:4

Jonge mensen in de Bijbel (4) : Frisse Wateren

De tweede Mens - De overwinnaar VOORDRACHT 2 Mattheüs 3:4; Lukas 2-4 We hebben nu een veel gelukkiger onderwerp voor ons dan de vorige keer. Toen ...
frissewateren.nl
1 Koningen 11:4

Verloving (1) : Frisse Wateren

Wij verheugen ons over de vele jonge Christenen die hun huwelijk graag naar Bijbelse principes willen sluiten en leiden. Ons gebed is dat dit hun met de ...
frissewateren.nl
1 Koningen 11:4

1 Koningen 13 Een merkwaardige geschiedenis

1 Koningen 13 vertelt ons niet alleen over een dieptepunt in Israëls geschiedenis, maar ook over de toekomst als de HEERE Zijn volk zal herstellen en orde op zaken zal stellen.
israelendebijbel.nl
1 Koningen 11:4

Overdenking van Nehemia (20 – slot) : Frisse Wateren

In alle bedelingen vertrouwt God de mensen iets toe, waarvoor hij verantwoordelijk is. Het mislukt echter iedere keer weer en dat niet aan het einde van ...
frissewateren.nl