1 Johannes 5:4-5

NBV

4want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.
5Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

SV

4Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.
5Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?

KJV

4For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.
5Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?