Artikelen over 1 Johannes 5:15

1 Johannes 5:15

Als Jezus in je hart woont, volg dan je hart

Zie hier, het antwoord op al je vragen! Vanaf nu geen keuzestress meer want als je stress hebt, volg je gewoon je hart. Mijn blog kan ik hiermee beëindigen, het is een korte vandaag, want dit is toch het antwoord waar je op gewacht hebt? Of toch niet? Wan
zijlacht.nl
1 Johannes 5:15

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (33) : Frisse Wateren

Bidden in geloof “En Jezus hief de ogen op naar boven en zei: Vader, Ik dank U dat u Mij hebt gehoord. Ik wist wel dat U Mij altijd hoort, maar ter ...
frissewateren.nl
1 Johannes 5:15

Gaven van de Geest of dweperij? (5) : Frisse Wateren

In verband met ons onderwerp vertel ik - redacteur Frisse Wateren - u graag in vogelvlucht het volgende wonder. Verblijd met de geboorte van ons eerste ...
frissewateren.nl
1 Johannes 5:15

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (II) : Frisse Wateren

Een impressie over de toestand in de evangelische wereld. Nu is punt 5-7 uit de inhoudsopgave aan de beurt. Ik merk zo weinig van God. Horen we niet deze ...
frissewateren.nl
1 Johannes 5:15

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is : Frisse Wateren

Soms is het nodig om elkaar te waarschuwen voor gevaren. Onderstaand geschrift doet dit. Er ligt veel leerzaams in dit geschrift, zodat publicatie ervan ...
frissewateren.nl