Open de Bijbel

1 Johannes 5:14
NBV 14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version