1 Johannes 5:1-3

NBV

1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.
2Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven.
3Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last,

SV

1Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.
2Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.
3Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

KJV

1Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him.
2By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments.
3For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.