Open de Bijbel

1 Johannes 3:21
NBV 21 Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version