Artikelen over 1 Johannes 3:18

1 Johannes 3:18

Deelt mee voor de behoeften van de heiligen : Frisse Wateren

Hoe is het met mijn deelnemen aan de behoeften van de heiligen? Lijkt het niet vaak erop als of het meedelen in de behoeften van de heiligen (evanals ...
frissewateren.nl
1 Johannes 3:18

Tabitha: Een unieke vrouw? : Frisse Wateren

Ik zou graag meer voor de Heer Jezus willen doen. Maar God heeft mij nu eenmaal geen gave gegeven als broeder X of zuster Y, zodat ik misschien niets ...
frissewateren.nl
1 Johannes 3:18

Medelijden : Frisse Wateren

Medelijden is een woord dat in de huidige tijd nauwelijks nog betekenis heeft. Wie heeft er vandaag nog medelijden? In een samenleving die door egoïsme ...
frissewateren.nl
1 Johannes 3:18

Overzicht van de gaven van de Geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie wordt een overzicht gegeven van de verschillende gaven die in de Bijbel genoemd worden. “Want zoals wij in één lichaam vele...
honderdbijbelstudies.nl
1 Johannes 3:18

De liefde van God en … kunnen broeders ook samenwonen? : Frisse Wateren

Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen. Dat geldt ook voor vandaag! Psalm 133:1-3: Een lied Hammaäloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe ...
frissewateren.nl
1 Johannes 3:18

Mijn gemeente – welke gemeente? (2 – slot) : Frisse Wateren

In de samenkomsten (en geschikte andere gelegenheden) is iedereen als gast welkom, die zich voor het geloof interesseert. Net zoals Christus Zelf nodigen ...
frissewateren.nl