Open de Bijbel

1 Johannes 2:20-21
NBV 20 U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat. 21 Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen. 21 Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. 21 I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version