Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Mattheüs 24:35

Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

1 Korinthe 7:31

ieder die in deze wereld leeft alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Romeinen 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Hebreeën 10:36

Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Markus 3:35

Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

1 Petrus 4:2

Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

1 Thessalonicensen 4:3

Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht,
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Johannes 4:14

‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

1 Petrus 1:24

'De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af,
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Johannes 6:58

Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.’
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Jesaja 40:6

Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Johannes 10:28

Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Psalmen 73:18

Ja, u zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Kolossensen 4:12

Epafras, een dienaar van Christus Jezus en een van u, groet u; in al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Psalmen 143:10

Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God, laat uw goede geest mij leiden over geëffende grond.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Mattheüs 21:31

Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Psalmen 125:1

Een pelgrimslied. Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Psalmen 90:9

Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Jakobus 4:14

U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt.
Gerelateerd aan 1 Johannes 2:17

Jakobus 1:10

en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld.
1
2
Volgende