Artikelen over 1 Johannes 1:8

1 Johannes 1:8

Vergeving (1) : Frisse Wateren

Deel 1 Het spijt mij Tim “beledigt” Felix, Ingo geniet ervan. Sina voelt zich door Nadja op de tenen getrapt, Herbert door Achim de das omgedaan; ...
frissewateren.nl
1 Johannes 1:8

Weg van Gods licht

Het was alweer even geleden dat ze tijd met God doorgebracht had. Ze had er op dit moment ook niet zo’n zin in. Om eerlijk te zijn: ze voelde zich schuldig. Diep in haar hart wist ze dat ze God niet op de eerste plaats zette in haar leven. Van huis uit ha
zijlacht.nl
1 Johannes 1:8

De wijnstok en de ranken (5 – slot) : Frisse Wateren

Hoofdstuk V BIJBELLEZEN EN GEBED ... en elke (rank) die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. Gij zijt al rein om het woord, ...
frissewateren.nl
1 Johannes 1:8

De kracht van het nieuwe leven (1) : Frisse Wateren

Johannes 3 vers 6: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest”. Romeinen 8 vers 5-9: 5. “Want zij die naar ...
frissewateren.nl
1 Johannes 1:8

In zijn liefde zal Hij zwijgen - wat Zefanja ons leert over een zwijgende God

Stilzwijgend staat Hij daar. Van alle kanten rollen de beschuldigingen over Hem heen. Aanklachten, waar Hij geen aandeel in gehad heeft, maar die Hij met gemak bij zijn aanklagers aan kan wijzen. Onrecht. Dat is het juiste woord. De wereld op zijn kop: de
zijlacht.nl
1 Johannes 1:8

Nog gezond? (9) : Frisse Wateren

De grote Arts “... want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester” (Ex. 15:26). “en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren ..., en Hij ...
frissewateren.nl
1 Johannes 1:8

Teleurstelling … en het geneesmiddel ervoor : Frisse Wateren

Lezen: Lukas 24:13-36 Teleurstelling is een van de meest vruchtbare bronnen van ontmoediging onder christenen en als gevolg daarvan depressie en het ...
frissewateren.nl
1 Johannes 1:8

Waarheid en leugen (1) : Frisse Wateren

Ongeveer elke 5 minuten - zo heeft hersenonderzoek vastgesteld - verzint de mens, bewust of onbewust, een leugen. Dat zijn bij een “16-urige-dag” [we ...
frissewateren.nl
1 Johannes 1:8

Gemeenschap : Frisse Wateren

4 maart 2005. Wat is het schitterend om naar de sneeuw te kijken die nu in zon rijke mate rondom ons te zien is. Wat heeft God dit prachtig gemaakt. ...
frissewateren.nl
1 Johannes 1:8

De heiliging – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Want dit is de wil van God: uw heiliging…” (1 Thessalonicenzen 4:3) “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in...
honderdbijbelstudies.nl
1 Johannes 1:8

Sodom en Gomorra: actueel? : Frisse Wateren

Enkele gedachten over Sodom en Gomorra Betekenis: Sodom = Iemand afzonderen (voor onheilige doeleinden): tempelprostituees Gomorra = ...
frissewateren.nl
1 Johannes 1:8

Kunnen gelovigen verloren gaan? (2) : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Mattheüs 5:13; Mattheüs 24:13; Johannes 15:1-8; 1 Korinthe 9:27; Galaten 5:4; Hebreeën 6:6; Hebreeën 10:26-31; 2 Petrus 2:20-22; ...
frissewateren.nl
1 Johannes 1:8

Mijn gemeente – welke gemeente? (2 – slot) : Frisse Wateren

In de samenkomsten (en geschikte andere gelegenheden) is iedereen als gast welkom, die zich voor het geloof interesseert. Net zoals Christus Zelf nodigen ...
frissewateren.nl
1 Johannes 1:8

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl